Sunday, 25 July 2010

Cerita China

Cerita China dan cerita kita (Malaysia) hampir sama.
Hari ini pembacaan saya diterukan dengan artikel yang ditulis oleh Denis Fred Simon dan Cong Cao bertajuk "Creating an Innovative Talent Pool" yang di download dari EBSCOHost.

Apa yang sama? China turut menghadapi masalah kekurangan sumber manusia dan bakat intelektual yang berkualiti. China kekurangan tenaga kerja, sumber manusia. Malah yang ada pergi meninggalkan China, tidak pulang berkhidmat di negara sendiri.

China juga kini bergerak ke arah 'knowledge-based economy' dimana inovasi dan bakat adalah pemacu utama ekonomi dan kemajuan teknologi. 'knowledge-based economy' memerlukan perkumpulan bakat (Talent pool) yang dilengkapi dengan saintis berkualiti tinggi, jurutera, dan profesional kompeten yang lain.

Kekurangan bakat di China disebabkan 4 faktor yang telah dikenal pasti;

Satu: Pelajar China yang belajar di luar negara tidak pulang ke China. Ramai saintis hebat dari China kekal berkerja dengan negara barat. pada tahun 2008, cuma 27.96% pelajar yang belajar di luar negara China pulang ke China.
Dua: Sistem Pendidikan terdahulu yang berlaku di sekitar tahun 1966-76 memberi kesan kepada bakat-bakat yang ada pada hari ini.
Tiga: Perubahan komposisi demografi di mana rakyat China pada hari ini semakin 'tua' yang bermaksud ramai yang lebih barumur dikalangan populasi China. peratusan pekerja China yang berada diperingkat umur bersara adalah sama banyak dengan yang sedang berada di pusat pengajian tinggi.
Empat: Graduan China tidak menepati standard kualiti antarabangsa. Lebih separuh daripada satu juta pelajar kejuruteraan yang bergraduat pada tahun 2008 setelah 3tahun belajar kekurangan kemahiran dan pengetahuan jika dibandingkan dengan graduan yang menamatkan pelajaran selama 4-5tahun di nagara-negara lain. Secara signifikan juga graduan China sukar mendapatkan kerja yang berkaitan dengan latihan yang mereka perolehi ketika balajar.

No comments:

Post a Comment